Recension av Beteendedesign

Recension av Beteendedesign

En lättillgänglig introduktion för den som vill lära sig mer om beteendefrågor.

Av CHRISTIAN GÜNTHER-HANSSEN

2017-11-27

Boken Beteendedesign täcks av ett omslag med en mängd bananer på. Inspirationen till detta kommer från en Ica-handlare i Stockholm som med insikt i hur man kan använda beteendedesign inte presenterade alternativen bland bananlådorna som bananer och ekologiska bananer utan som besprutade bananer och ekologiska bananer. Presentationen av bananerna ändrade kundernas uppfattning av värdet till sådan grad att handlaren upplevde att efterfrågan blev så svag att han tog bort de vanliga bananerna. Det är ett exempel på en enkel åtgärd med betydande beteenderesultat, och i Beteendedesign är det sannerligen inte den enda. Från sätt att hantera sin email till att sälja ekonomiska tidskrifter så är boken en resa i hög takt från exempel till exempel på hur man använder kunskap om beteenden för att få bra resultat.

Författarna Arvid Jansson och Niklas Laninge har tidigare jobbat på företag och med projekt som använt beteendeinsikter i sitt arbete. Arvid Jansson var trots sin ingenjörsbakgrund med och grundade Psykologifabriken, som sedan 2008 tagit ut psykologin till näringslivet. Niklas Laninge har bland annat grundat Daily Bits Of, vilket är en tjänst som med förståelse för beteenden ordnar kurser via email som är uppdelade i små hanterbara delar. Det finns en minikurs om nudging på plattformen.

Det är tydligt att deras syfte med boken är att förklara detta beteendeinriktade arbetssätt för en bredare publik. Det gäller i synnerhet de inom företag och organisationer som har intresse för beteenden bland medarbetare eller kunder. Boken är uppbyggd som en introduktion till de många insikter man kommit fram till inom framför allt beteendekonomin. Angreppssättet är lite om mycket, vilket ger en bekantskap med stora delar av vad beteendefältet handlar om, om än som hastigast. Allting förklaras med hjälp av lämpliga exempel eller anekdoter, vilket gör det lätt att förstå poängen. Till sin hjälp har läsaren också en sammanfattning i slutet av varje kapitel. Det ger en ganska bra förståelse av vad beteendedesign är och hur man tänker när man har med beteenden att göra. Som läsare kan man få flera uppslag på saker man kan vilja testa själv när man läst igenom boken.

Omslaget till Beteendedesign, ämnets första svenska bok.

Beteendedesign är den första bok som på allvar förklarar ämnet till en svensk publik, vilket helt klart är dess främsta merit. Bokens lättillgänglighet blir därför en ännu större tillgång eftersom det ökar chansen att fler läser och tar till sig budskapet.

Samtidigt är Beteendedesign inte en bok som man bör använda som referens om man fördjupa sin förståelse ytterligare efter att ha läst den. Detta är bokens främsta brist med tanke på att den kommer vara mångas första möte med ämnet. Den läsare som efter flera månader vill gå tillbaka och läsa om en specifik del har svårt att göra det eftersom det inte finns något register, så om det inte var ett helt kapitel man letade efter går det inte att hitta.

Den som vill följa upp ett intressant spår från texten har också svårt att göra det eftersom boken saknar källhänvisning. Det finns visserligen referenser, en handfull per kapitel, men långt ifrån det som krävs för att följa upp påståenden. För ett ämne med så mycket att tacka ett noggrant vetenskapligt arbetssätt klingar bristen på källhänvisning illa. Risken är att fel och missförstånd slinker igenom, och några mindre felaktigheter och udda förklarade koncept dök också upp nån gång ibland.  Alla de rutor med verkliga och slagkraftiga exempel som finns överallt i boken är av den typen som lätt blir lånade av andra som vill göra samma poäng i framtiden, och då hade det varit väldigt bra med källor, men de saknas för så gott som samtliga.

För de flesta läsare gör bristen på källor så klart ingen skillnad, och är absolut inget som hindrar den som vill läsa sin första beteendeinriktade bok. Då är det viktigare att boken på ett föredömligt sätt ser till att ge en balanserad bild av vad beteendedesign kan göra. Valen av exemplen i boken undviker tendensen att bara ta snälla exempel som är till nytta för samhälle och individ. Istället balanserar Beteendedesign hur man kan öka sparande med cyniska fall som lotteriverksamheter som försöker sätta folk i spelberoende. Man behöver inte vara expert på beteenden för att förstå att metoderna har dubbla eggar, och att tydligt förklara att det är på det viset ökar förmodligen bokens trovärdighet hos läsarna. Det hedrar författarna att inte alltid förklara sitt fält som rosenskimrande, och att det är en viktig poäng att uppmärksamma riskerna.

Överlag är Beteendedesign alltså en utmärkt bok att börja utforska beteendeekonomi och relaterade ämnen med.

Laninge, N. & Jansson A. (2017). Beteendedesign: Psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar. Natur & Kultur.